IT Konsultacije


Sve veća kompleksnost IT sistema zahteva sve više specijalističkih znanja, za šta ni velike kompanije nemaju dovoljno resursa. Korišćenje usluga IT konsaltinga omogućava vam maksimalno iskorišćenje tehnologija u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva. Pored pružanja saveta, IT savetovanje kao paket usluga, može uključivati i procenu, upravljanje, sprovođenje, implementaciju i administracija IT sistema u firmama. Paket usluga IT savetovanja obuhvata i outsourcing pojedinih funkcija. Klijenta se savetuje u izradi i primeni procedura i procesa upravljanja IT organizacijom u skladu sa najsavremenijim standardom za upravljanje informacijskim sistemima.

GBI Konsultacije


Svojim iskustvom i uz saradnju sa korisnikom, definišu se korisničke potrebe i planira se dalji razvoj sistema. U sklopu definisanja potreba prepoznaju se zahtevi prema kvalitetu usluge, bezbednosti, nadzoru i upravljanju infrastrukturom, skalabilnosti, modularnosti. Ukoliko korisnik poseduje informatičku infrastrukturu zajednički ćemo analizirati njene mogućnosti i definisati smernice za dalji razvoj. Kao posledica svega ćemo izraditi projektnu / tendersku dokumentaciju na osnovu koje se implementiraju zadata i odabrana rešenja.

Upravljanje poslovnim procesima

Analizom i snimanjem postojećih te modelovanjem i simuliranjem budućih poslovnih procesa omogućavamo donošenje kvalitetnih odluka u pogledu reinženjeringa poslovnih procesa i restrukturiranja poslovanja u svrhu povećanja efikasnosti.

Projektovanje i arhitektura IS

Bogato iskustvo u razvoju kompleksnih sistema rado ćemo podeliti is Vama. U ovom području pružamo širok spektar usluga, od definisanja strukture baza podataka preko aplikacione arhitekture i naprednih algoritama do razrade velikih servisno orijentisanih arhitektura.

Zaštita i bezbednost IS

Pružamo usluge savetovanja u pogledu fizičke zaštite informacionih sistema i podataka te uspostavljanja odgovarajućeg nivoa bezbednosti poput savetovanja o načinima zaštite računarskih mreža, sačuvanih podataka i prava pristupa sistemima, delovima sistema ili podacima. Takođe Vas možemo savetovati o odabiru odgovarajućih aplikacija i sistema zaštite poput firewall-a, antivirusnih programa; te pronalazimo ranjivosti u postojećim aplikacijama i sistemima.

Integracija sistema

Naši stručnjaci pomoći će Vam prilikom izbora odgovarajuće hardverske strukture i poslovnog software, te pronaći najbolji odnos uloženog i dobijenog. Pomoći ćemo Vam u integraciji postojećih “in-house” rešenja, donošenju odluke o nabavci novih komercijalnih ili pak razvoju specifičnih rešenja u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima.