Gotova aplikacija vs. aplikacija po meri


Na IT tržištu danas se nudi velik broj različitih, više ili manje naprednih (isto tako više ili manje skupih) aplikativnih (softverskih) rešenja za različite namene.

Na prvi pogled, čini se da ne postoji dilema u izboru između gotovog i software-a po meri, jer su gotova rešenja uglavnom cenom povoljnija i proverena u praksi pa time i prihvatljivija. Ipak, prema našem višegodišnjem iskustvu, svaka kompanija je posebna i ima neke specifične zahteve zbog kojih je često teško naći odgovarajuću software-sku podršku poslovanju. U takvoj situaciji kompanija je u dilemi šta odabrati:

gotovi softver – što znači da kompanija mora menjati svoje poslovanje, kako bi se prilagodili sa mogućnostima softvera, ili

razvoj software-a po meri – što znači da software prati poslovne procese kompanije, a ne obrnuto! Iako to uglavnom znači veće inicijalno ulaganje, u konačnom zbiru kompanija profitira jer ne prolazi kroz nepotreban (često i mukotrpan) put reorganizacije poslovanja

Ako razmišljate o optimizaciji poslovnih procesa, povećanju produktivnosti, smanjenju troškova i unapređenju komunikacije unutar kompanije, za vas je rešenje u izradi software-a po vašoj meri.

Ukoliko ni jedan gotovi proizvod ne odgovara Vašim potrebama, sa zadovoljstvom ćemo izraditi novu web aplikaciju, “krojenu” upravo prema Vašim zahtevima.

Razvoj aplikacija po meri


Kao i kod bilo kojeg drugog projekta, planiranje i kvalitetna komunikacija ključni su za uspeh. Svaki projekt izrade nove web aplikacije započinjemo detaljnom analizom Vaših želja i potreba. Kvalitetno definsani i dokumentovani zahtevi pre početka razvoja softvera znače

– smanjenje “komunikaciskog šuma” između Vas i našeg razvojnog tima,

– bržu izradu i testiranje software-a,

– zadovoljne korisnike i

– uštedu za vas

Osim toga, rado ćemo sa vama podeliti naše znanje i iskustvo – korisnim savetima pomoći ćemo vam da unaprediti vaše poslovanje.